ทัวร์โรงงาน - Shenzhen SOSLLI Technology Co. , Ltd.

ลักษณะของพนักงาน

ที่ทำงาน